Amide

Amidele sunt derivați funcționali ai acizilor carboxilici în care grupa -OH din carboxilul acidului este înlocuită de grupa amino(-NH2).Toate amidele refac acidul carboxilic corespunzător prin reacții de hidroliză.

Formula generală a amidelor este:

Nomenclatură

Amidele se denumesc folosind cuvântul „amidă“, urmat de numele acidului organic din care provine sau radicalul acidului urmat de -amidă pe post de sufix.

Clasificare

După natura radicalului

Alifatici

amida acidului formic (formamidă):

Chimie

amida acidului acetic (acetamidă):

Chimie

amida acidului propionic (propionamidă):

Chimie

După numărul grupelor funcționale

Monoamide

Cele prezentate anterior sunt toate monoamide.

Poliamide

oxalamida

Chimie

tereftalamida, unde acolada reprezintă un nucleu benzenic.

Chimie

Metode de preparare

Reacția acizilor organici cu amoniac

Chimie

Reacția clorurilor acide cu amoniac

Chimie

Reacția anhidridelor acide cu amoniac

Chimie

Reacția esterilor cu amoniac

Chimie

Hidroliza parțială a nitrililor

Chimie

Proprietăți fizice

Toate amidele sunt substanțe solide și cristalizate, excepție făcând doar formamida. Au puncte de topire ridicate. Amidele inferioare sunt solubile în H2O, cele superioare în solvenți organici.

Proprietăți chimice

Au un caracter slab acid, hidrogenul amidic poate fi substituit cu metale alcaline.

Reacția de hidroliză

Fiind derivați funcționali ai acizilor organici, cea mai importantă proprietate chimică este hidroliza.

Chimie

Reacția de deshidratare

Chimie

Reacția de reducere (adiție de H2)

Chimie

Reacția de oxidare degradativă

Chimie