Alcadiene

Alcadienele sau dienele sunt hidrocarburi cu 2 legături duble în moleculă cu formula generală CnH2n-2 Importanță practică au doar: butadiena,izoprenul,2-metil-1,3 butadiena și ciclopentadiena.

Butadiena

1,3-butadiena este o alcadienă conjugată simplă cu formula chimică C4H6. Este un compus chimic important din punct de vedere industrial, fiindcă este utilizat ca monomer pentru producerea cauciucului sintetic. De obicei, se folosește doar termenul de butadienă pentru a se face referire la acest compus, deși există și butadiena cumulată, 1,2-butadienă (care nu are utilizări importante). 1,3-butadiena nu poate da reacții de substituție.

Izoprenul

Izoprenul (IUPAC: 2-metil-1,3-butadienă) este o hidrocarbură nesaturată din clasa dienelor, cu formula formula CH2=C(CH3)−CH=CH2. Scheletul izoprenului stă la baza terpenelor. Prin polimerizarea izoprenului se obține cauciucul. În forma pură, este un lichid volatil, incolor. Este produs de multe specii de plante și animale.

Obtinere

Etanul în reacție cu propanul formează 2 - metilbutan, care în prezența catalizatorului, oxid de crom și aluminiu se dehidrogenează formând izoprenul.

Importanță

Din izopren în afară de cauciuc se obțin o serie de substanțe asemănătoare celor naturale numite izoprenoide, ca steroide, terpene, pe calea acidului mevalonic și a IPP (izopentenilpirofosfat) si DMAPP (dimetilalilpirofosfat).

Izoprenul este produs de o serie de plante sau de plancton, având un rol probabil în procesele oxidative încă neclarificat, sau în membrana celulară a bacteriilor sunt legate de molecule de lipide, glicerină și eter.

Doza toxică letală „LD50”-pentru șobolan este >2000 mg/kg, are și un efect cancerigen, producând și mutații genetice. În contact cu pielea sau mucoasele are un efect iritant intens; inhalat, produce senzația de vomă, de arsură, greutăți de respirație.

Ciclopentadienă

Ciclopentadiena este un compus organic din clasa ciclodienelor, cu formula C5H6. Este un lichid incolor cu un miros puternic și neplăcut. La temperatura camerei, această dienă ciclică suferă o dimerizare, formând diciclopentadiena, printr-o reacție de tipul Diels–Alder. Monomerul se poate reface prin încălzire.

Acest compus este folosit în majoritate pentru producerea de ciclopentenă și a derivaților ei, dar și ca precursor în chimia organometalică, pentru obținerea complecșilor ciclopentadienilici (precum sunt metalocenii).